Här kan Du få information om Guds Hus och föreningens verksamheter. Du är också välkommen att ta kontakt med oss. Aktuellt program hittar du under "Aktiviteter".
Följ också gärna Guds hus på Facebook samt annan verksamhet och insamlingen på www.gudshus.se.


NYHET: Studiecirkel: Fred i religionens namn
Hur kan religionerna bli verkningsfulla krafter för fred? I boken Fred i religionens namn finns sju personliga berättelser om fredens grund och ursprung inom olika religioner, som visar att de gömmer rika resurser för arbetet mot en fredligare värld. Boken är en unik samling texter som visar på skillnader och likheter i religionernas uttryckssätt, traditioner och fredssträvanden. Kring denna bok arrangerar Guds Hus vänförening i samarbete med Interreligiöst fredsforum och Sensus studieförbund en studiecirkel under hösten 2017. Under fyra träffar får vi tillsammans fundera över hur vi utifrån våra respektive religiösa hemvister var och en och tillsammans kan verka för fred i religionens namn.
 
Tid: 14/9, 5/10, 26/10 och 23/11 kl 18-19:30, fika serveras från kl 17:30.
Plats: Centrum för religionsdialogs lokaler i Skolhuset, Kammakargatan 13
Kostnad: 200 kronor för boken
Anmälan www.sensus.se      

 

Additional information