Guds Hus vänförening vill sprida kunskap om och erfarenhet av dialog och samverkan över livsåskådnings- och kulturgränser som en väg mot fred och ökad förståelse mellan människor. Föreningen vill skapa mötesplatser för möten mellan människor med olika livsåskådningar och kulturella rötter samt stimulera till dialog och skapa relation mellan människor. Här kan Du få information om Guds Hus och föreningens verksamheter. Du är också välkommen att ta kontakt med oss.

Bli medlem och stöd vårt arbete! 
Medlemsavgiften är 100 kr/år. Är du ungdom under 25 år, pensionär, studerande eller arbetslös är avgiften 50 kr/år.
Sätt in avgiften på Guds Hus Vänförenings: 
Plusgiro 66 14 49 – 9
eller Swisha 123 023 5903
Skriv namn, adress och epost i meddelandefältet.

 

Välkommen till höstens första caféföreläsning!

6 september: Trygghet i Fisksätra
kl 19 Fisksätra moské. Fika serveras från kl 18.30

En kväll om hur Guds Hus lokalt verkar i Fisksätra för att skapa ett tryggare lokalsamhälle tillsammans med andra lokala aktörer. Inbjudna gäster från bl a Fisksätra kyrka, Nacka Polarna, Folkets Hus, Stena Fastigheter och Hyresgästföreningen.
Under denna vecka arrangeras Demokrativecka i Fisksätra kyrka och denna cafékväll är en del av denna.

Höstens caféföreläsnngar har temat: respekt för varandras särart, för hela programmet se under "Aktiviteter"

Följ också gärna Guds hus på Facebook samt annan verksamhet och insamlingen på www.gudshus.se.

 

Additional information