VILL DU BLI MEDLEM?
 
Som medlem får Du:
• information om Guds Hus pågående arbete
• inbjudningar till caféföreläsningar, dialogkvällar, studieresor, studiecirklar mm
• möjlighet att själv bidraga i verksamheterna
• med medlemskap bidraga till att Guds Hus förverkligas i Fisksätra
 
Medlemsavgiften är 100 kr per år. Är Du ungdom under 25 år, pensionär, studerande eller arbetslös, är avgiften 50 kr per år.
Sätt in avgiften på Guds Hus Vänförenings plusgirokonto 66 14 49-9.
 
OBS! Skriv namn, postadress och e-postadress på talongen/meddelandefältet.
 
VÄLKOMMEN TILL GUDS HUS VÄNFÖRENING!
 

 

Additional information